Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

Depunere manuscrise. Aducem la cunoştinţă autorilor că articolele pot fi trimise spre publicare tot timpul anului. Procedurile editoriale de evaluare pot dura aproximativ 4-6 luni. După efectuarea tuturor ajustărilor propuse de către comitetul editorial și recenzori, varianta finală a manuscrisului va fi publicată online.

Publicare Online First. Pentru a veni în interesul autorilor și al cititorilor, începând cu anul 2018, am adoptat politica Online First. Prin această măsură oferim acces imediat și liber la articolele publicate în revista noastră și reducem astfel durata procesului editorial de la depunerea manuscrisului până la publicarea acestuia. Astfel, manuscrisele acceptate pentru publicare vor fi postate online, vor beneficia de DOI și vor fi disponibile pentru consultare și citare încă de dinaintea publicării numărului curent (aferent lunii iunie sau decembrie). Vizualizați articolele publicate Online First.

Taxă de publicare. Începând 1 ianuarie 2018 se va percepe autorilor o taxă de procesare și publicare a articolelor în cuantum de 150 Euro/articol. Autorii din România, vor putea achita taxa și în RON la cursul BNR al zilei. Pentru a încuraja tinerii cercetători care au calitatea de masteranzi sau doctoranzi, comitetul editorial al revistei JSSP a decis acordarea unei reduceri de 25% din cuantumul taxei de procesare, în cazul în care aceștia au poziția de prim autor al articolului. Autorii care au această calitate sunt rugați să contacteze editorii și să transmită o scrisoare de confirmare a acestui statut din partea instituției la care sunt afiliați. În acest caz, costul publicări va fi de 112.5 Euro. Costurile publicării vor fi încasate doar după ce manuscrisul a fost acceptat pentru publicare. Autorul principal al fiecărui articol va primi cu titlu gratuit un exemplar din numărul curent al revistei în care a fost inclusă lucrarea. Acesta va fi transmis prin poștă. În cazul în care autorii articolelor doresc mai multe volume din numărul curent, acestea vor putea fi livrate la un cost de 20 euro/exemplar.

Norme de redactare a articolelor. Cu privire la normele de redactare, autorii sunt rugaţi să viziteze secţiunea Ghid autori. Fiecare autor care trimite un articol spre publicare în revista Journal of Settlements and Spatial Planning trebuie să completeze declarația de autor în concordanță cu politica revistei și liniile directoare de etică privind publicarea materialelor științifice publicate de Committee on Publication Ethics (COPE). După aceasta, vă rugăm să scanați formularul și să-l trimiteți împreună cu articolul despus în vederea publicării grupului editorial la adresa: jssp_ubbcluj@yahoo.com sau jssp.ubbcluj@gmail.com. Puteți descărca formularul de declarație aici. Fiecare persoană care apare în lista de autori trebuie să completeze și să semneze acest formular.

Acceptare pentru publicare. Toţi autorii vor fi informați cu privire la decizia de publicare şi includerea articolelor în Journal of Settlements and Spatial Planning. Având în vedere că toate articolele revistei beneficiază de DOI individual, lucrările vor putea fi citate din momentul afişării acestora pe pagina web a revistei.

Cum se citează articolul. Articolul publicat în revista Journal of Settlements and Spatial Planning se va cita în conformitate cu exemplul de mai jos:

Dzik J. A.  (2016), Settlement Closure or Persistence: A Comparison of Kangeq and Kapisillit, Greenland. Journal of Settlements and Spatial Planning, 7(2), 99-112. DOI: 10.19188/01JSSP022016

Articolele, materialele suplimentare și declarațiile de originalitate ale autorilor se vor trimite la adresa de e-mail: jssp_ubbcluj@yahoo.com sau jssp.ubbcluj@gmail.com