Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

Ghid autori. Vă rugăm să citiți cu atenție GUIDELINES FOR AUTHORS pentru a edita cu succes manuscrisul dumneavoastră. Puteți de asemenea să descărcați fișierul ARTICLE SAMPLE și să-l folosiți la redactarea lucrării. Semnați AFFIRMATION OF ORIGINALITY AND AUTHORSHIP STATEMENT (toți autorii trebuie să completeze și să semneze declarația de originalitate) și transmiteți-o la redacție împreună cu manuscrisul.

Informații generale despre procedura editorială. Autorii trebuie să se asigure că manuscrisul editat în limba engleză are un nivel ridicat de acuratețe a conținutului, iar termenii științifici sunt corect utilizați. Toate articolele trimise spre publicare la redacția revistei Journal of Settlements and Spatial Planning trec printr-un proces de evaluare anonimă. Fiecare recenzor reflectă aspecte de conținut și formatare într-un raport detaliat în conformitate cu cerințele editoriale. Fiecare autor va primi rezultatele recenziei în cel mult 4-6 luni de la depunerea articolului. Ulterior, autorul va face modificările necesare, dacă va fi cazul. De asemenea, la momentul transmiterii articolului, este oportun ca autorii să recomande doi potențiali recenzori care au competențe în aria tematică a studiului elaborat de către aceștia. Se vor menționa: nume și prenume, titlu științific, afiliere instituțională, adresă de e-mail.

Condiții de publicare:

1). Articolul trebuie să întrunească condițiile de publicare impuse prin politica editorială a Journal of Settlements and Spatial Planning.
2). Autorii trebuie să trasmită articole care să reprezinte rezultate de cercetare originală sau recenzii.
3). Articolele trebuie să aducă o contribuție semnificativă în domeniul cercetării.
4). Articolele nu ar trebui să reproducă aceleași idei publicate în alte reviste de specialitate.
5). Autorii trebuie să citeze toate resursele bibliografice și să declare sursa datelor utilizate în studiu.
6). Autorii trebuie să recunoască implicarea coautorilor care au contribuit la realizarea studiului (proiectare, procesare date, etc.).
7). Autorii trebuie să desemneze autorul corespondent la momentul depunerii articolului la redacție. Acesta va deveni persoana de contact atât pentru comitetul editorial cât și pentru alți speciliști interesați de rezultatele cercetării efectuate. Autorul corespondent își asumă întreaga responsabilitate și acționează în numele tuturor autorilor articolului.
8). Autorii trebuie să declare orice suport financiar de care au beneficiat în realizarea studiului (dacă este cazul).
9). Autorii trebuie să declare orice erori fundamentale, chiar dacă le-au observat mai târziu.
10). Fiecare autor trebuie să completeze și să semneze Declarația de originalitate prin care își declară contribuția originală la conceptul științific și finalizarea scrierii manuscrisului, și prin care își asumă întreaga responsabilitate pentru conținutul științific care va fi publicat în revista Journal of Settlements and Spatial Planning. Aceste declarații vor fi transmise la redacție împreună cu manuscrisul.
11). În cazul unor conflicte de interese, autorii trebuie să contacteze echipa editorială la momentul potrivit.

Precizări finale. Pentru ca articolul dumneavoastră să fie publicat în revista noastră, este obligatoriu să nu fie transmis spre publicare la alte reviste de specialitate, sau publicat anterior, chiar dacă a fost redactat într-o altă limbă. Conţinutul articolelor incluse în Journal of Settlements and Spatial Planning pot să nu exprime în mod necesar opinia editorilor noştri, prin urmare, autorii sunt responsabili pentru conţinutul ştiinţific al lucrărilor lor. Fiecare autor care trimite un articol spre publicare în revista Journal of Settlements and Spatial Planning trebuie să completeze declarația de autor în concordanță cu politica revistei și liniile directoare de etică privind publicarea materialelor științifice elaborate de Committee on Publication Ethics (COPE). După aceasta, vă rugăm să scanați formularul și să-l trimiteți împreună cu articolul despus în vederea publicării grupului editorial la adresa: jssp_ubbcluj@yahoo.com sau jssp.ubbcluj@gmail.com.