Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

Într-o lume în care goana spre oraş pare a fi nestăvilită, când verdele natural este substituit brutal şi adesea iresponsabil de către alcătuiri sumbre din beton şi asfalt, căutarea unor alternative spre mult râvnitul echilibru teritorial, este o sarcină pe cât de responsabilă, pe atât de necesară în abordarea viitorului emergent al omenirii.

Journal of Settlements and Spatial Planning îşi propune a găsi formele potrivite de răspuns ştiinţific autorizat la această generală şi particulară provocare. Revista reprezintă un ambient şi un suport potrivit de exprimare a vocii cercetării colaborative a unei palete largi de specialişti din domeniul geografiei, urbanismului, ştiinţelor agro-silvice, sociale, economice etc.
Revista este editată sub egida Centrului de Cercetare a Aşezărilor şi Urbanism, Facultatea de Geografie, cu apariţie bianuală, în limba engleză.

Ariile tematice de interes care se doresc a fi abordate în revistă sunt:

Aşezări umane

 • abordări teoretice şi metodologice în analiza aşezărilor umane
 • localizare şi distribuţie spaţială
 • identitatea şi tipologia aşezărilor
 • arhitectură şi design
 • structura internă şi zonarea funcţională 
 • infrastructura tehnică
 • transportul public şi circulaţia urbană
 • economie urbană şi rurală
 • peisajul urban şi rural
 • zone de polarizare, sisteme de aşezări
 • politici de dezvoltare urbană şi rurală
 • modele de dezvoltare pentru viitor
Planificare şi amenajare teritorială
 • probleme curente şi tendinţe în planificarea teritorială şi design urban/proiectare urbană
 • teorii şi modele pentru dezvoltare durabilă
 • evaluarea demografică şi socio-economică a teritoriului
 • planificarea infrastructurii tehnice
 • resure naturale – evaluare, utilizare şi impact
 • riscul geografic în planificarea teritoriului
 • evaluare environmentală
 • planificare peisagistică.
 • agricultură, silvicultură, utilizare alternativă a terenurilor, zone miniere
 • planificare turistică
 • aplicaţii GIS în planificarea teritoriului
 • sursele alternative de energie şi dezvoltarea teritorială