Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

Începând cu 1 ianuarie 2018, Journal of Settlements and Spatial Planning își modifică politica editorială de publicare a articolelor.

Această politică va fi aplicată tuturor articolelor publicate atât în numerele curente cât și în volumele speciale.

Începând cu data mai sus menționată se va percepe autorilor o taxă de procesare și publicare a articolelor în cuantum de 150 Euro/articol. Autorii din România, vor putea putea achita taxa și în RON la cursul BNR al zilei.

Astfel, manuscrisele depuse la redacție după data de 31 decembrie 2017 și ulterior acceptate pentru publicare vor fi încadrate în această categorie.

Având în vedere politica anterioară a revistei cu privire la costurile de publicare a articolelor, nu se va percepe nici o taxă de prelucrare și publicare autorilor care au înaintat manuscrise către Journal of Settlements and Spatial Planning înainte de 31 decembrie 2017, chiar dacă acceptarea pentru publicare va surveni pe parcursul anului 2018.

Costurile publicării vor fi încasate doar după ce manuscrisul a fost acceptat pentru publicare.

Autorul principal al fiecărui articol va primi un exemplar din numărul curent al revistei în care a fost inclusă lucrarea. Acesta va fi transmis autorilor prin poștă.

Volumele integrale ale revistei sunt publicate color atât versiunea online cât și cea printată.

În cazul în care autorii articolelor doresc mai multe copii printate, acestea vor putea fi livrate la un cost de 20 euro/exemplar.