Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

Începând cu 1 ianuarie 2018, Journal of Settlements and Spatial Planning își modifică politica editorială de publicare a articolelor.

Această politică va fi aplicată tuturor articolelor publicate atât în numerele curente cât și în volumele speciale.

Începând cu data mai sus menționată se va percepe autorilor o taxă de procesare și publicare a articolelor în cuantum de 150 Euro/articol. Astfel, manuscrisele depuse la redacție după data de 31 decembrie 2017 și ulterior acceptate pentru publicare vor fi încadrate în această categorie. Autorii din România, vor putea putea achita taxa și în RON la cursul BNR al zilei. Pentru a încuraja tinerii cercetători care au calitatea de masteranzi sau doctoranzi, comitetul editorial al revistei JSSP a decis acordarea unei reduceri de 25% din cuantumul taxei de procesare, în cazul în care aceștia au poziția de prim autor al articolului. Autorii care au această calitate sunt rugați să contacteze editorii și să transmită o scrisoare de confirmare a acestui statut din partea instituției la care sunt afiliați. În acest caz, costul publicări va fi de 112.5 Euro.

Costurile publicării vor fi încasate doar după ce manuscrisul a fost acceptat pentru publicare.

Autorul principal al fiecărui articol va primi un exemplar din numărul curent al revistei în care a fost inclusă lucrarea. Acesta va fi transmis autorilor prin poștă. În cazul în care autorii articolelor doresc mai multe copii printate, acestea vor putea fi livrate la un cost de 20 euro/exemplar.

Volumele integrale ale revistei sunt publicate color atât versiunea online cât și cea printată.

Având în vedere politica anterioară a revistei cu privire la costurile de publicare a articolelor, nu se va percepe nici o taxă de prelucrare și publicare autorilor care au înaintat manuscrise către Journal of Settlements and Spatial Planning înainte de 31 decembrie 2017, chiar dacă acceptarea pentru publicare va surveni pe parcursul anului 2018.