Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

În plus față de cele două numere pe an, Journal of Settlements and Spatial Planning include Volume Speciale (suplimente), care sunt publicate doar la anumite date (de obicei primăvara și toamna).

Informațiile legate de volumele speciale vor fi postate online în mod regulat. De obicei, acestea au editori invitați, iar articolele sunt concentrate asupra unor subiecte specifice relevante în cercetarea fundamentală actuală și în mediul socio-economic. Articolele pot reprezenta lucrări ale conferințelor și/sau rezultate din cadrul proiectelor de cercetare.

Fiecare dintre volumele speciale este anunțat în prelabil, iar autorii sunt încurajați să depună lucrările realizate în acord cu mesajul editorilor invitați.

La fel ca și în cazul numerelor regulate, volumele speciale sunt indexate în aceleași baze de date internaționale.

Toate volumele speciale ale JSSP publicate până în prezent sunt disponibile online și prezentate mai jos.

Journal of Settlements and Spatial Planning
Volum Special, Nr. 10/2022
Cities, Suburbs and Peripheries in Theory and Empirical Research
Guest editor: Artur HOŁUJ
ISSN (Print): 2069-3419 ISSN (Online): 2248-2199
Edited by: Centre for Research on Settlements and Urbanism
Published by: Cluj University Press
   
Journal of Settlements and Spatial Planning
Volum Special, Nr. 9/2022
Place Attachment during Territorial Development Challenges

Guest editors: Iwona MARKUSZEWSKA & Oana-Ramona ILOVAN
ISSN (Print): 2069-3419 ISSN (Online): 2248-2199
Edited by: Centre for Research on Settlements and Urbanism
Published by: Cluj University Press
   
Journal of Settlements and Spatial Planning
Volum Special, Nr. 8/2021
Territorial Identities and Sustainable Development. Challenges and Solutions

Guest editors: Oana-Ramona ILOVAN & Marinela ISTRATE
ISSN (Print): 2069-3419 ISSN (Online): 2248-2199
Edited by: Centre for Research on Settlements and Urbanism
Published by: Cluj University Press
   
Journal of Settlements and Spatial Planning
Volum Special, Nr. 7/2021

Territorial Identities and Heritage. Discourses and Practices

Guest editors: Oana-Ramona ILOVAN & Marinela ISTRATE

ISSN (Print): 2069-3419 ISSN (Online): 2248-2199
Edited by: Centre for Research on Settlements and Urbanism
Published by: Cluj University Press
   
Journal of Settlements and Spatial Planning
 Volum Special No. 6/2020 
Multi-Criteria Spatial Decision Support Systems for Sustainable Development 
Editor invitat: Mohammadreza KAMALI 
ISSN (Print): 2069-3419 
ISSN (Online): 2248-2199 
Revistă editată de Centrul de Cercetare a Așezărilor și Urbanism 
Publicată de Presa Universitară Clujeană
   
Journal of Settlements and Spatial Planning
Volum Special No. 5/2016, Planning for Resource Efficient Cities
Apărut sub egida: Proiectului EU-FP7 PLEEC
Editor invitat: Christian Fertner & Niels Boje Groth
ISSN (Print): 2069-3419
ISSN (Online): 2248-2199
Revistă editată de Centrul de Cercetare a Aşezărilor şi Urbanism 
Publicată de Presa Universitară Clujeană
   
Journal of Settlements and Spatial Planning
Volum Special No. 4/2015
Dedicat Conferinței Internaționale Rural Space and Local Development cu tema
Peripheral Rural Areas between Certain Existence and Uncertain Development

ISSN (Print): 2069-3419
ISSN (Online): 2248-2199
Revistă editată de Centrul de Cercetare a Aşezărilor şi Urbanism
Publicată de Presa Universitară Clujeană
   
Journal of Settlements and Spatial Planning
Volum Special No. 3/2014
Dedicat Conferinței Internaționale Rural Space and Local Development cu tema
Peripheral Rural Areas between Certain Existence and Uncertain Development 
ISSN (Print): 2069-3419 
ISSN (Online): 2248-2199
Revistă editată de Centrul de Cercetare a Aşezărilor şi Urbanism
Publicată de Presa Universitară Clujeană
   
Journal of Settlements and Spatial Planning
Volum Special No. 2/2013
Dedicat Conferinței Internaționale Rural Space and Local Development cu tema
Rural Mountain Areas. Experience, Preservation, Trends and Future Challenges            
ISSN (Print): 2069-3419 
ISSN (Online): 2248-2199 
Revistă editată de Centrul de Cercetare a Aşezărilor şi Urbanism
Publicată de Presa Universitară Clujeană
   
Journal of Settlements and Spatial Planning
Volum Special No. 1/2012
Dedicat Conferinței Internaționale Rural Space and Local Development cu tema
Rural Mountain Areas. Experience, Preservation, Trends and Future Challenges            
ISSN (Print): 2069-3419 
ISSN (Online): 2248-2199 
Revistă editată de Centrul de Cercetare a Aşezărilor şi Urbanism
Publicată de Presa Universitară Clujeană